Stavební materiály

Jak zabránit přehřívání podkroví?

Při stavbě rodinného domu často řešíme otázku, jakou použijeme tepelnou izolaci v podkroví nebo ve stropní části přízemního domu. Tepelná izolace se velmi často posuzuje pouze dle součinitele tepelné vodivosti. Zde jsou v podstatě všechny materiály srovnatelné. V tomto článku se zkusíme na tepelné izolace podívat z trochu jiného pohledu. Často nás v letních měsících trápí přehřívání interiéru. Pokud se chceme této nepříjemnosti vyhnout, je nutné řídit se celou řadou kroků. Jedním z nich je posouzení konstrukce pomocí veličiny zvané fázový posun teplotního kmitu. Co to vlastně je? Fázový posun teplotního kmitu vyjadřuje, za jak dlouhou dobu začne skrze konstrukci sálatPokračování

Vše, co jste chtěli vědět o polystyrenu

Při stavbě rodinného domu je polystyren hojně využívaný materiál, jehoř spotřeba stále roste. Na trhu je k dostání hned několik druhů. V članků si projdeme jednotlivé označení a použití v různých částech domu. Základní rozdělení polystyrenu dle výrobního postupu je na polystyren extrudovaný (XPS) a expandovaný (EPS). Extrudovaný polystyren je při stavbě rodinného domu okrajovou záležitostí. Proto se budeme věnovat především expandovanému polystyrenu. Označení polystyrenu Expandovaný polystyren označujeme zkratkou EPS. Dále je polystyren označen číslem, které nám udává pevnost v tlaku (kPa) při 10% deformaci a dále písmenem, které nám blíže specifikuje výrobek. V roce 2015 došlo ke zjednodušení v označeníPokračování

Ytong vs Porotherm

V tomto článku porovnáme vlastnosti pórobetonu s keramikou, přesněji Porothermem Profi 24 s Ytongem P4 500 tl. 250 mm. Mnoho stavebníků se totiž na porovnání těchto dvou základních materiálů zdění ptá. Začneme tím, jak se oba materiály vyrábějí. Ytong se vyrábí v autoklávech z vápna, písku, vody a nadouvadla (hliníkový prášek). Vytvrzuje se vodní parou o teplotě okolo 200 °C. Tímto postupem vzniká kompaktní blok s obrovským množstvím uzavřených mikropórů, který je následně rozřezán na požadovanou velikost tvárnic. Porotherm vzniká primárně z hlíny s různými přísadami, záleží na lokalitě výroby a kvalitě hlíny. Proces zahrnuje promísení, vylisování, sušení a následný výpal vPokračování