Pro
05
2018

Vše, co jste chtěli vědět o polystyrenu

Při stavbě rodinného domu je polystyren hojně využívaný materiál, jehoř spotřeba stále roste. Na trhu je k dostání hned několik druhů. V članků si projdeme jednotlivé označení a použití v různých částech domu.

Základní rozdělení polystyrenu dle výrobního postupu je na polystyren extrudovaný (XPS) a expandovaný (EPS). Extrudovaný polystyren je při stavbě rodinného domu okrajovou záležitostí. Proto se budeme věnovat především expandovanému polystyrenu.

Označení polystyrenu

Expandovaný polystyren označujeme zkratkou EPS. Dále je polystyren označen číslem, které nám udává pevnost v tlaku (kPa) při 10% deformaci a dále písmenem, které nám blíže specifikuje výrobek. V roce 2015 došlo ke zjednodušení v označení polystyrenu. Dřívější dělení na základní (Z) a stabilizovaný (S) polystyren bylo zrušeno, protože dnes jsou vyráběny pouze polystyreny na úrovni stabilizovaných. Stabilizovaný polystyren je upraven tak, že na jeho strukturu a rozměry nemají vliv teplotní výkyvy a také odolává vyšším teplotám než polystyren základní. Fasádní polystyren zůstává s označením písmenem F.

Užití v jednotlivých částech domu

Izolace soklu – EPS P

Sokl musí být izolován velmi málo nasákavým polystyrenem. Pro tyto aplikace je vhodný tzv. perimetr s ideálním poměrem výkon/cena. Jedná se o polystyren napěňovaný do forem. Díky tomu má velmi malou nasákavost (při úplném ponoření pod 3 %), výbornou mrazuvzdornost a také vysokou pevnost. Perimetr musí mít vaflovou strukturu pro ideální přídržnost cementového tmele.

Polystyren do podlah – EPS 100, 150 a 200

Zde je nutné dát si pozor na číselné označení. Zcela dostačující pro podlahy v rodinném domě je pevnostní označení 100. Značí pevnost v tlaku 100 kPa při deformaci 10 %. Tato hodnota odpovídá pevnosti 2000 kg/m2 při stlačení desky o 2 % – při tloušťce tepelné izolace podlahy 150 mm dojde při zatížení podlahy 2000 kg/m2 k deformaci desky na 147 mm. Např. v garážích uvažujeme o označení 150 a výše. Při pokládání polystyrenu je nutné zajistit, aby zatížení polystyrenu bylo celoplošné. Tedy, aby se polystyren pokládal na rovný podklad. Pokud není tato podmínka dodržena dochází k dotvarování a následnému dosednutí podlahy.

Polystyren je možné pokládat rovnou na asfaltový pás bez separační vrstvy. Tyto polystyreny používáme také k zateplení střech.

Do podlah s požadavkem na kročejovou neprůzvučnost se používají elastifikované desky s nízkou dynamickou tuhostí. Tyto polystyreny se označují EPS T. Pro použití v rodinném domě ideálně EPS T 4000.

Fasádní polystyren – EPS 70F a 100F

Fasádní polystyren se od ostatních liší přísnější rozměrovou tolerancí, pravoúhlostí. Má také vyšší pevnost v tahu. Velmi často se začíná na fasády používat polystyren s příměsí grafitu. Hlavní výhodou je o 18 % příznivější součinitel prostupu tepla. Vzhledem ke své tmavé barvě trpí násobně vyšší teplotní roztažností než standardní bílé desky. Proto vyžadují, především v letních měsících, při montáži doplňkové opatření v podobě stínění sítěmi. Po zakotvení a nanesení ochranné vrstvy tmele můžeme sítě odstranit.

Autorem článku je
foto Radek Moučka
Radek Moučka
manažer stavby společnosti Ekonomické stavby

Comments are closed.