Lis
18
2015

Ytong vs Porotherm

Porovnání pórobetonu s keramikou,
Profi 24 vs Ytong P4 500 tl.250mm

Mnoho stavebníků se nás ptá na porovnání základních materiálů zdění. Přinášíme Vám tedy základní porovnání těchto materiálů zdění. Pro základní orientaci při výběru je nutné si uvědomit, jak se oba materiály vyrábějí. Jen ve zkratce.
Ytong se vyrábí z vápna, písku, vody, nadouvadla (hliníkový prášek). Výroba v autoklávech, kde probíhá vytvrzení vodní parou teplotou okolo 200°C. Vzniká kompaktní blok s obrovským množstvím uzavřených mikropórů, který je následně rozřezán na požadovanou velikost tvárnic.
Porotherm je vyráběn primárně z hlíny s různými přísadami, záleží na lokalitě výroby a kvalitě hlíny. Proces probíhá promísením, vylisováním, sušením a následně výpalem v pecích při teplotách cca 900 – 1000°C. Vzniká jednotlivá vysušená tvárnice bez mikropórů.
Z těchto informací plynou jednotlivé výhody jednoho nebo druhého materiálu.

 

1-B

 

Akustika – index vzduchové neprůzvučnosti Rw
Ve skladbě obvodových stěn nejsou v podstatě žádné problémy s hlukem. Nejslabším prvkem obvodového systému budou vždy okna a dveře.

Porovnání jednovrstvého zdiva:
Ytong P4 500 tl.250mm 47dB
Porotherm Profi 24 49dB

Ve skladbě se zateplovacím systémem (polystyrénem) rozdíl 2dB srovnává kotvení izolantu a následná průzvučnost Porothermu ve svislém směru.
Podobnou hlukovou dírou jsou také vnitřní dveře. Problémem mohou být především vnitřní dělící příčky. Pro porovnání:

 • Ytong 100mm 37dB
 • Ytong 125mm 39dB
 • Ytong 150mm 41dB
 • Porotherm 115mm 42dB
 • Porotherm 140mm 43dB

Na první pohled pouze drobné rozdíly. Na pohled druhý rozdíly obrovské. Jedná se o logaritmickou fci, takže rozdíl 3dB znamená poloviční útlum hluku!!! Opravdu velmi nepříjemné může být koupelna sousedící s obytnou místností. V dělící příčce tl. 100 zaseknutý rozvod vody, to je opravdová akustická lahůdka. Pokud tedy realizujete příčky mezi pokoji z Ytongu dejte velký pozor na provedení instalací.

 

Pevnost v tlaku

U jednotlivých tvárnic je pevnost tvárníc Porotherm většinou dvojnásobná v porovnání s Ytongem. Při stavbě rodinných domů se jedná o zanedbatelný rozdíl, protože pevnosti Ytongového zdiva pro stavbu patrových rodinných domů jsou dostačující (Pozor na seismické oblasti). Problém v systému Ytong nastává u překladů při světlosti otvoru nad 1 500mm, zde jsou za podobné peníze výrazně únosnější překlady Porotherm. Ytong překlady jsou v tl. 250mm a světlosti otvoru v podstatě nepoužitelné.

 

Porovnání
Překlad Ytong tl. 250mm pro světlost otvoru 1500mm 17 (kN/m)
3x překlad Porotherm 7 tzn. tl. 240mm 43 [kN/m]

Pevnost v tlaku není parametr, podle kterého se přikloníte k jednomu, či druhému materiálu. Oba splní Vaše potřeby u rodinného domu. Pokud stavíte dům z Ytongu s velkými okny, neváhejte překlady použít z Porothermu.

 

Radioaktivita
Pórobeton a radioaktivita je oblíbené téma. Téma je ale aktuální pouze u šedého pórobetonu tzn. pórobetonu vyrobeného z elektrárenského popílku. U Ytongu jsou naměřené hodnoty radioaktivity velice nízké, dle různých studií jsou na třetinové hodnotě vůči keramice. Velmi vtipné je, že v technických listech Porothermu nelze konkrétní hodnoty dohledat.

Ani tato vlastnost Váš výběr neovlivní. Oba materiály jsou naprosto zdravotně nezávadné.

 


Tepelně technické parametry

Součinitel prostupu tepla
Ytong P4-500 tl. 250mm 0,5 W/m2K
Porotherm 24 Profi ji má 0,85 W/m2K


Rozdíl je cca 3cm EPS
Pokud bychom porovnávali tento parametr při vlhkosti materiálu dovezeného na stavbu, tak by byl rozdíl méně výrazný. Obrovskou výhodou Ytongu je izometrie tzn. ve všech směrech stejné vlastnosti ve všech parametrech. U Porothermu se tepelně technické parametry uvádějí ve směru vodorovném exteriér interiér. Pokud bychom potřebovali hodnoty pro směr svislý, tak je v technických listech Porothermu těžko dohledáme. Hodnoty jsou ovšem všeobecně známé. Ve směru svislém jsou zhruba na pětinové hodnotě a ve směru vodorovném podélně s tvárnicí zhruba třetinové v porovnání s hodnotou 0,85 W/m2K. Tato velmi nepříjemná vlastnost znamená spoustu detailů, které musíme v projektu vyřešit. Např. založení zdiva, osazení oken, zdění štítů, zdění atik, založení příček atd. V tepelně izolačních vlastnostech má v porovnání navrch zdivo z Ytongu.


Měrná tepelná kapacita a akumulace tepla
U obou materiálů je hodnota velmi podobná. Vzhledem k větší objemové hmotnosti tvárnic Profi 24 vůči P4 500 tl.250mm, dokáže Porotherm pojmout zhruba o 20% více tepla. Tedy nabídne lepší tepelnou setrvačnost. Jeli Vám akumulace zásadní hodnotou, Porotherm má zde mírně navrch.

 

Užití ve stavbě

Porotherm pro tl. tvárnic 24 cm nedodává celý sortiment. Dodává pouze celé tvárnice. Pokud projektant naprojektuje RD do modulu Porothermu, což se málokdy povede, nikdy na stavbě přesně rozměry nevyjdou. Vzhledem k tolerancím, které jsou ve výrobě keramických tvárnic povoleny, vycházeji několikacentimetrové dořezy. Pokud keramickou tvárnici rozřízneme a na jedné straně příjde o obvodový rámeček, tak velmi výrazně ztrácí na pevnosti.

Zde má Ytong velkou výhodu. Drážkování, dořezy, seříznutí atd. Dokonce i takové nesmysly, jako jsou arkýř, vikýř, rizalit se dají z Ytongu docela pěkně vyzdít.
U tvarově jednoduchých domů je rozdíl v použití materiálů minimální. Pokud však zvažujete tvarově složitý dům, Ytong zde získá velkou výhodu při Vašem výběru.

 

Vlhkost

Zabudovaná vlhkost v Ytongu v okamžiku, kdy dorazí na stavbu patří k největším nevýhodám tohoto materiálu. Vlhkost může v extrémech dosahovat až 40%. Vzhledem k procesu výroby dochází u Ytongu ke smrštění, naopak u Porothermu k roztažnosti materiálu. Tento rozdíl je nutné si zapamatovat, přináší rozdílné řešení detailů.
Na druhou stranu dokáže Ytong během užívaní domu výrazně lépe s vlhkostí v interiéru pracovat. Při zvýšené interiérové vlhkosti dokáže Ytong vlhkost absorobovat a poté ji zpětně do interiéru vracet. U Porothermu dochází velmi často k suchému vzduchu v místnostech. Regulace vlhkosti v případě Porothermu je podobně nepříjemná jako při použití betonu např. paneláky. Každý zděný dům je nutné prvé měsíce intenzivně větrat. U Ytongu toto platí dvojnásob. Pozdější klima pro život přinese mírně lepší Ytong.

 

Nasákavost

Jedno z největších dogmat ohledně pórobetonu je jeho nasákavost. Při ponoření do vody nasákne pórobetnová tvárnice méně vody než keramická tvárnice. Tato vlastnost je opět dána výrobou. V pórobetonu najdeme velké množství mikropórů, které zabraňují vzlínavosti. Naproti tomu dobře vypálená, zhutněná keramická tvárnice je velmi málo porézní a při ponoření do vody dojde k velmi rychlému nasáknutí tvárnice. Tímto je také dána lepší mrazuvzdornost tvárnic pórobetonu vůči keramice. Pro použití v ES velmi cenná vlastnost.


Těsnost RD
Při použití řízeného větrání (i bez) u RD vyzděného z keramických tvárnic dochází k velmi nepříjemnému jevu. Dochází v podstatě k průvanu např. v příčkách, stačí použít netěsnou elektroinstalační krabici a problém je na světě. Tento problém v homogenní pórobetonové tvárnici nemůže nastat.

 

Ekologická náročnost při výrobě
Vázaná primární energie [MJ/m2]

Ytong tl.300mm 412
Porotherm tl.300mm 597

Při výrobě Porothermu je do ovzduší také uvolněno více oxidu uhličitého a oxidu siřičitého….

 

Cena
Plus mínus obdobná.

 

Závěr

Oba porovnávané materiály umožní postavit dům vynikajících kvalit. Kvalitou výsledné stavby tak výrazně převyšují obvyklé dřevostavby, či betonové panely. Každý tento materiál má svá specifika, které je třeba zohlednit při stavbě domu. Řada detailů stavby se řeší zcela odlišně při použití keramiky, či pórobetonu. Právě tyto odlišnosti si mnoho stavebníků neuvědomuje a ke stavbě z obou materiálů přistupuje chybně shodně. V některém dalším Blogu vysvětlíme na co dát pozor při stavbě z Porothermu a na co při použití materiálu Ytong.

 

Autorem článku je
foto Radek Moučka
Radek Moučka
manažer stavby společnosti Ekonomické stavby

2 Komentářů

 1. Ing. Eva Turská, SPŠ a VOŠ Příbram |

  Dobře zpracovaná problematika, porovnání materiálových variant je možno využít při výuce stavebních předmětů – Stavební materiály, Pozemní stavitelství. Jen vidím trochu nepřehlednost pro porovnání obou materiálů a zdících prvků. Ale s tím si se studenty poradíme. Děkuji

  Odpovědět
 2. L.Folkman dr.H.c |

  Odborné,nezávislé hodnocení,zřejmě nesponzorované výrobci.V půlnočním království ojedinělý přístup.

  Odpovědět

Vložte komentář