Pro
05
2018

Porovnání nákladů na vytápění – Kristýna 12

Důležitou otázkou při stavbě rodinného domu je volba zdroje vytápění. Abychom na ní mohli odpovědět, potřebujeme znát spoustu informací. Základním kamenem pro rozhodnutí je finanční náročnost. Porovnáme si na kolik nás vyjde topení a ohřev teplé užitkové vody v domě Kristýna 12.

Pro porovnání  jsem vybral čtyři nejvíce používané varianty:

1, Elektrokotel s teplovodním podlahovým systémem, ohřev TUV elektřinou

2, Elektrické podlahové topení (kabely), ohřev TUV elektřinou

3, Tepelné čerpadlo vzduch/voda, ohřev TUV tepelným čerpadlem

4, Kondenzační kotel, ohřev TUV zemním plynem

Náklady na vytápění a ohřev TUV

V našem srovnání vycházíme z modelového domu se standardní materiálovou skladbou dle katalogu Ekonomických staveb. Dům je postaven ve střední klimatické oblasti. Celoročně jej obývají dvě dospělé osoby a dvě děti. Spotřeba teplé užitkové vody 50 litrů na osobu.

Výsledek je dle předpokladů následující. Nejnižší náklady na vytápění má tepelné čerpadlo, výborně vychází také kondenzační kotel.

Snímek obrazovky 2018-12-05 v 16.02.29

Ostatní spotřebiče

Nyní do úvahy zařadíme ještě provoz všech ostatních spotřebičů v rodinném domě, které jsou napájeny elektřinou. Jak všichni víme, v případě vytápění elektřinou dostaneme výhodnější tarif. Dům má standardní vybavení, tzn. elektrickou troubou, myčku, kombinovanou chladničku, sušičku, pračku atd. Do tabulky jsem zařadil také paušální platby za elektřinu a zemní plyn.

Z tabulky je dobře vidět, jak se nám vyrovnávají jednotlivé spotřeby na topení, ohřev TUV a ostatní spotřebiče. Zhruba před 20 lety byla dominantní spotřeba na vytápění, uvažovalo se až o 80 % celkových nákladech. Dnes se náklady vyrovnávají. Dá se říct, že v dnešních nízkoenergetických domech  můžeme spotřeby rozdělit na třetiny.  Zhruba třetina nákladů je za vytápění, třetina za ohřev teplé užitkové vody a  třetina za ostatní elektrické spotřebiče.

Snímek obrazovky 2018-12-05 v 16.02.18

Investice a údržba

Zásadní roli v úvaze hrají investiční náklady a náklady na údržbu. Kondenzační kotel, elektrokotel a  tepelné čerpadlo vyžadují pravidelné servisní prohlídky. U zemního plynu počítáme také s pořízením přípojky. Životnost otopných soustav uvažujeme v délce 30 let a životnost zdrojů v délce 15 let.

Snímek obrazovky 2018-12-05 v 16.01.56

Růst cen energií

Těžko odhadnout jak rychle porostou ceny energií, jistě k určitému růstu cen dojde. Pokud např. dojde k ročnímu růstu cen v hodnotě 1%, sníží se rozdíl mezi elektickými kabely a tepelným čerpadlem o 830 Kč. Snímek obrazovky 2018-12-05 v 16.01.35

Autorem článku je
foto Radek Moučka
Radek Moučka
manažer stavby společnosti Ekonomické stavby

Vložte komentář