Aby Vám dům přinášel co největší radost…

Dům pro radost

Střet moderní architektury s realitou

Už od začátku studia na vysoké škole architektury se setkávám se zásadním problémem, který tento obor s sebou nese. Odhadem dvě třetiny lidí se neztotožňují s moderní architekturou, nelíbí se jim a nechodí daleko pro hanlivá slova. Pohled architektů bývá často jiný než široké veřejnosti. Je chyba v architektech? Někdy ano. Častěji problém vytváří...
pokračování